CZ DE

Elektroléčba

Čtyřkomorová lázeň (Hydrogalvan)

Pracuje na principu stejnosměrného galvanického proudu ve vodním prostředí. Horní končetiny i dolní končetiny jsou ponořeny ve vaničkách a na základě předpisu lékaře je volena intenzita a polarita proudu.

  • Lázeň je indikována při neurologických onemocněních, při poruchách prokrvování a revmatických onemocněních.
  • Dochází k regeneraci tkání a rychlejšího absorbování, zmírnění bolestí, artritida v končetinách je zmenšena.

Ultrazvuk

Toto léčení využívá přeměny vysokofrekvenčního proudu k mechanické energii a vodní energii. Uplatňuje se při kloubních a vertebrogenních potížích. Na určené místo je nanesen kontaktní prostředek a po nastavení intenzity se přejíždí hlavicí po bolestivé oblasti.

Laser

Jedná se o použití koncentrovaného světelného paprsku s průnikem až 8 mm - při použití laseru (třída III.B) musí být oči pacienta chráněny. Léčba monochromním a polarizujícím světlem má účinky na zmírnění bolesti, rozšiřuje cévy a má účinky na zpomalení zánětů. Tato terapie se využívá při onemocnění pohybového aparátu a kožních onemocněních. Doba trvání je individuální.

Krátkovlnná diatermie

Tato terapie využívá přeměnu vysokofrekvenčního pole na tepelnou energii, která vstupuje do hloubky, aniž by došlo k oteplení povrchu. Toto hloubkové zahřívání má za následek lepší prokrvení a lepší látkovou výměnu. Indikace: chronické onemocnění pohybového aparátu, dýchacích cest, trávicího ústrojí, tak jako urologického systému.

Diadynamické proudy

Léčba využívá střídavé nízkofrekvenční proudy o frekvenci 0-1 kHz. Vlivem proudů dochází k rozšíření kapilár, čímž se zvýší prokrvení v léčené oblasti.

  • Indikace: onemocnění pohybového aparátu; poúrazové stavy (stavy po kontuzích a distorzích), neuralgie; poruchy periferního prokrvení u pacientů s revmatickou artritidou a progresivní systémovou sklerodermií; zácpa, gynekologické indikace (dysmenorea, adnexitida apod.)

Pulzní magnetoterapie

Procedura využívá účinky magnetického pole, které ovlivňují fyziologické procesy v jednotlivých strukturách lidského těla.

Větší citelný účinek dosahuje procedura pomocí pulzujících magnetických polí, které vznikají na principu elektrické indukce, tzn. elektrický proud protéká pólovou cívkou. Tato terapie se používá při léčení poruch pohybového aparátu, především u chronického revmatického a degenerativních onemocnění, působí na osteoporozu, napomáhá při hojení kostí po zlomeninách, ovlivňuje artrotické změny, působí také i analgeticky.